FERMENTATIO!

I denna process så är föruttnelsen över och anden har tagit över och impregnerat sig.

Processen sker genom jäsning där sprit uppstår ( spirit = ande). Spriten är ju inspirerande för de flesta människor. Som Alkaios ( 600 f.kr) sa : ” Vinet är en spegel för människorna”.

Alltså andens vatten är spriten som den ovärdige förstörs av. Enligt alkemisterna så är fermentationen den process som Gud ingöt sin ande i människan under skapelsen.

Detta kan ta ett naturligt uttryck i kreativitet eller som vi menar idag med en spirituell person som i sin tur står nära gudarna.

Dröm exempel ;

50 åriga bildkonstnärinnan drömmer att befinner sig under ett träd. Vid den andra sidan av trädet sitter en fiskare. Fiskaren är en gammal man och han säger ; Trädet kan inte börja blomma förrän jag har fiskat klart… Med förvåning säger kvinnan ; självklart men det finns ju inget vatten… Men då visar fiskaren att trädet står på en brunn och säger ; Det är en hel livstid för att fisken skall kunna simma från bottnen och så fort den kommer till ytan måste vi fånga den … I samma ögonblick ser kvinnan att trädet börjat blomma.

Kommentar ;

Genom denna dröm insåg kvinnan att hon att hon vänt sig bort från sin kreativitet genom att enbart skapa det som förväntats av henna av andra. Fiskens långa väg och väntan var som att den bar hennes inspiration upp till ytan. Kvinnan jämförde sig själv med den gamla mannen i en liknelse till Mimer som sitter vid visdomens brunn. Innehållet i denna fornnordiska myt speglar att denna brunn är fylld av rusgivande mjöd.

Det andra stadiet motsvarar jäsningen alltså att själens utveckling förenas med anden. I visuell information så brukar detta stadium avbildas med tvätterskor eller bastuscener. Med namn Albedo.

I detta skede skall människans känsloliv renas i ett öppet oskuldsfulla tillstånd utan att ha vare sig baktankar eller negativitet.

För att uppnå det himmelska vattnet måste personligheten ( själen) haft förmågan att utveckla empati och helt utan dold agenda känna glädjen att att hjälpa andra.

PUTREFACTIO!

May 20, 2021

Tarotkort betydelse

June 6, 2021