EXALTATIO!

Denna process är ett innehåll i alkemiskt kärl som har förångats genom förbränning och och bildat ett pigmentskikt i det översta lagret i det slutna kärlet. Dess rökutveckling är förknippad med luftens element. Detta kan ses som ett att bilda ett konfliktfritt område mellan kärlets inre och yttre ovandel det är flammorna som är ovanför som utgör detta område.

Enligt alkemisternas tro så ansåg de att exaltationen var lika med den process i skapelsen då Gud lyfte upp himlen i jordens sfäriska Athanor.

Rorschach protokollen var en del svar sedda på distans ovanifrån eller underifrån. En tolkning är att behovet att finna sig i ett kontrollerande överläge i förhållande med hotande objekt.

Överläget förminskar det hotfulla till något litet och icke betydligt. Som i tex sadistens sätt att tillintetgöra och förminska en annan människa samt utgöra en hotfull närhet.

Detta är typiska drag för psykopater eftersom det rörs sig om grandiosa, megalomana , mytomana drag.

Dröm exempel ;

En ung man drömmer att han befinner sig i luften i ett flygplan , han ser ut över alla människor som ser ut som små myror under honom. Han sitter vid spakarna men är orädd , han känner att han har kontroll över situationen. Under honom så bråkar människorna och myllrar fram och tillbaka och han känner deras vilja att han skall landa. Istället för att landa så släpper han bomber över dom , dessa bomber består av gödsel och känslan av enorm stor seger överväldigar honom.

Kommentar ;

Detta är en tuff kille med ett överkompenserat mindervärdeskomplex. Hans mentalitet är som en stöddig tonåring med attityd att han skiter I allt och alla. Han fantiserar att han är en filmstjärna och agerar i en sådan roll och i denna roll så hämtar han sin illusoriska självkänsla.

I hans terapi så utgår terapeuten att få honom att utveckla en mer positiv narcissistisk självkänsla.

Exaltationens begrepp beskriver psykopatens arroganta och nedlåtande attityd och den exalterade rastlöshetens tillstånd som han befinner sig i. Ett sätt att söka spänning som en form av ersättning för sin inre tomhetskänsla.

SOLUTIO!

May 7, 2021