Eric Rödes Saga


Själva berättelsen utspelar sig i Herjolfsnäs som ligger på södra Grönland.

Völvan Torborg kommer till denna gård med tanke på att sejda inför de församlade. Beskrivningen av Torborg är att hon bär en blå mantel , ett halsband gjorda av glaspärlor och en huvud hätta av lammskinn men fodrad av vitt kattskinn. Tom hennes vantar är utav vitt kattskinn. Hennes skor är välgjorda av kalvskinn och runt midjan bär hon ett sk fnöskebälte. På detta bälte hänger en skinnpåse med trolldomsting. Och i handen håller hon sin völvestav.

Völvestaven identifierar henne i sin yrkesroll. ( Flera såna stavar har återfunnits vid arkeologiska utgrävningar. )

Torborg sätter sig på en kudde gjord av hönsfjädrar. Hon får mat och får sova och därefter hon vaknat så gör husfolket i ordning en sejdhäll. Sejdhällen är liten upphöjd plattform. Torborg sätter sig på denna plats.

Men för att få sejden att fungera måste Torborg få hjälp av en kvinna som kan sjunga en sång för att framkalla andarna. Denna sång heter vårdlocken. Denna kvinna är Gudrid som skall sjunga och hon är den enda som kan denna sång. Och det beror på att Gudrid lärt sig från sin fostermor Halldis på Island.

Gudrid är dock lite motvillig till detta eftersom hon ser sig som en god kristen men hon blir övertygad av gårdsfolket. De andra kvinnorna på gården ställer sig i en ring runt völvan. När Gudrid börjar sjunga då faller Torborg i trans och får kontakt med andarna. När detta är gjort så kan Torborg spå gårdsfolket och berätta deras framtid.

Sejden

September 10, 2023

Hur kom det sig

September 13, 2023