En mer sansad

Ceremoni att nå till våra förfäder finns ju också. Att gå till en kyrkogård och för att nå våra döda är rätt makabert och använda deras tex ben.

Jag tänkte berätta om denna Ceremoni som kan göras utan att begå nån form av brott.

Börja med att förklara syftet med varför du vill nå till dina förfäder.

För att kalla in din förfäders andar ta hjälp av skallra , trumma eller brummare. Använd något av dessa redskap åt alla riktningar runt omkring dig.

Använd en ordlös kraftsång – eller en sång där du uppmanar andarna att komma fram.

Använd en trumma ; fyra snabba trumslag och 2 långsamma trumslag. Gör detta i 5-10 min.

Ha tålamod och var beredd. En förfäders ande brukar visa sig i ett blå- vit aktigt molnlikt sken. Prata högt med dom. De kan svara högt men oftast blir det i ditt magiska hörande. De kan också visa sig i djurform eller gestaltning av en människa.

Ge en gåva.

Gör ett avslut med ett tack och låt dem sen gå.

 

Några exempel på vad

January 29, 2024

Folkliga läkekonsten

January 31, 2024