En kraftsång

Vad är en kraftsång egentligen?

Jag kan börja med shamanerna och dessa sånger. De har en hel uppsättning av kraftsånger och de är faktiskt sånger som absolut inte får berättas om till andra. De är djupt personliga. Dock så kan shamanen ge bort en kraftsång som en personlig gåva.

När den är överförd som gåva så kan shamanen inte använda den till sig själv längre. Det finns också en del kraftsånger som förmedlas mellan övriga shamaner och stamkollegor. Dessa sånger används gemensamt. Man kan tro att sångerna förlorar sin kraft när det är flera parter inblandade men inte dessa.

Sångerna i sig kan vara ordlösa och liknar  jojk , andra kan vara poetiska med olika texter och textfragment men alla är fulla av kraft och har sin mening.

Hur fungerar detta?

Det kommer i nästa inlägg.

Vilka platser är heliga

February 4, 2024

Vi skapar magi och kraft

February 26, 2024