En av de mest uppmärksammade

Trolldomsincidenterna skedde i det romerska imperiet. Där fältherre Germanicus död sker i Antiochia år 19 e.Kr. Bakgrunden till hans död verkar vara den fejd som var mellan honom och Gnaeus Calpurnius Piso. Dessa män var Roms främsta företrädare i Syrien.

Germanicus var Pisos överordnad och kände att han inte fick respekt och kände att han blev motarbetad. Grälen eskalerade och Germanicus försökte få Piso att bli återkallad till Rom.

Men innan grälet hade nått sin kulmen så blev Germanicus sjuk och sen dog. Många runt omkring dessa herrar trodde att döden skedde pga antingen förgiftning eller trolldom och av Pisos hejdukar.

Med bakgrund kan man säga att detta påstående berodde till stor del för att historieberättaren Tacitus berättar om en husundersökning som gjordes hemma hos Germanicus. Där framkom att det utövats någon form av svart magi.

Belägget grundades på att de fann lämningar av människokroppar begravda där och att också fanns trollformler och besvärjelser med Germanicus namn ingraverat på blytavlor, men också samtidigt förbrända benknotor som var strykna med en ruttnande smörja.

Piso ställdes inför rätta i Rom men han avled innan det kom en dom.