Elisabethanska renässansen!

År 1516 – 1558 under Maria I Tudors katolska makt förföljdes de med protestantisk tro och tvingades att fly. År 1554 flydde Sir John Bodley med familj, de reste runt i Europa , och först bosatte de sig i Genève. I Genève blev den unge tolvåriga sonen Thomas inspirerad av Francois Beraulds föreläsningar i den grekiska filologin på ett college vid namn College de Calvin. Familjen flyttade till Forli där sonen Thomas blev invigd i Fratelli Obscuri orden. Detta år 1564. År 1575 återvände Thomas till England och detta under Elisabeth I regering där han fick tillåtelse att i London etablera Fratelli Obscuri – ritualen. Namnet blev ” The retired brothers” ( de tillbakadragna bröderna)

År 1576 kom Broder Antonio Pizzaleti till England från Italien för att ge Thomas den sista graden och initiativt installera honom i ledarskap.Under Thomas ledarskap kom gruppen att bestå av och runt av Bodley, Thomas Smith , William Sedley , Nicholas Bacon ( 1510- 1579) , Sir Walter Raleigh ( 1552- 1618) Lord d’Awbney och Walter Mildemay.

De dolde sina aktiviteter genom att kalla sig Bacon sällskapet. Pga att de samlades under familjens Bacons tak vid sina möten. Senare så kallades denna inre Ordens akademi för Museer el ” Musernas tavernor”.

Två av dessa sk tavernor etablerades i Oxford och i Cambridge utav Sedley och Smith. År 1580 lades grunden för taverna i York av Roger Devbshire.

När Thomas Bodley dog år 1613 så ersattes han av Robert Cotton och som då blev ledaren för Orden. Vid samma tidpunkt så etablerades en taverna i Edinburgh av John Napier och Baron de Merchiston. När Cotton i sin tur avled så tog juristen John Selden ( 1584-1654) över ledar rollen. När det italienska arkivet kom fram till England runt år 1650 blev Seldon överhuvud för hela Orden fram till sin död. Historikern Sir John Marsham ( 1602-1685) blev hans efterträdare. Sir John var författare till ” Chronicus Canon , Aegyptiacus, Ebraicus, Graecus”.

Fortsättning följer…