Djupet i rosenkreutzarna!

Fortsättning rosenkreutzarna , som ni vet så finns det ju en hel del skrifter och flertal av dessa är faktiskt inte vara sk rosenkreutiska , som de flesta tror.

Deras tradition var att utveckla både vetenskap och konst och i och med detta så är de förknippade med de tyska universiteten. För att förstå deras budskap måste vi förstå begreppet Paideia.

Paideia står för processen att utveckla människan till sin sanna Platonska form. Den stora mästaren Sebastikern , ska främja detta hos sina lärjungar. Inom kultur historien så brukas det att använda fel tolkning eftersom de tolkar ordet till uppfostran.

Denna sk uppfostran skulle utgöra att man blev kultiverad och belevad. I antiken så var uppfostran ett korrekt ord i historien för grekerna och romare formade sina ungdomar i kultur och att bli belevad i deras värld.

Men dock hade Kejsar Julianus ( 331-363 evt) i romarriket representerat Paideia i förståelse för den hermetiska kulturen. Han sade ; endast genom kunskap kan människan börja känna sig själv och slutligen komma till föreningen med det gudomliga inom henne.

Denna förståelse kom från lamblichos ( 240-320 evt) där Paideia var ett centralt begrepp. Emellertid så tänkte lamblichos en Paideia för bara några få utvalda medans kejsar Julianos ville leda hela sitt folk på en väg till gemensamt alla att nå Paideia.

Även var detta rosenkreutzarnas mål men de var tvungna att verka i det fördolda pga att de var protestanter eller antiklerikala. De ville inte genomgå samma öde som Mästaren Giordano Bruno som brändes på bål.

Jesuiterna var deras katolska motståndare och de ledde en motreformation ett sk ” andens tåg”. Och gjorde ihärdiga försök att bevisa att katolcismen var vetenskaplig.

Det var endast verkligen lärda män som hade känsla för antiken och hermetismens djup som var den äkta rosenkreutzare ; Comenius , Descartes , Leibniz , och i Sverige Johan Skytte och Georg Stiernhielm.

Det var 11 st svenskar som fram till 1737 som blivit upptagna i Francis Bacons Royal society.

Denna tradition är främst tysk , under 1700-talets gång så sker en förändring i alkemin där den inre visionen och strävan efter ursprunget i kristendomen framträder.

Nästa inlägg kommer frimurare att ta plats…

Medial vägledning

August 12, 2021

Frimurarna!

August 25, 2021