Ditt tredje öga

Att öva denna förmåga är faktiskt lättare än vad man kan tro. Det handlar mycket om din egna uppfattning och din känsla att öppna dina sinnen.

Dagens shamaner berättar om man kan nå och se djupet av det fördolda utanför synfältet och övar du upp dessa vinklar så kommer du kunna uppnå det fördolda.

Ett annat sätt är att fokusera blicken mot det objekt du vill gå djupare med. Släpp inte blicken från objektet , blunda och koncentrera dig på det tredje ögat. Tredje ögat ligger mellan dina ögon. Fokusera en förnimmelse av objektets sanna natur. Utanför din vanliga verklighet. Öppna dina ögon så kommer du se denna förändring.

Forsätt övningen med att växla mellan den vanliga verkligen och objektets materiella form och byt fokus till objektets sanna natur som ligger utanför.

Ha tålamod och tänk att det är lättare än vad man tror.❤️

Ditt magiska öga

November 29, 2023

Urds väv

December 12, 2023