Ditt magiska öga

Eller det som vi kallar för tredje ögat. Många kulturer anser att det finns hos dom flesta människor.

Inom den nordiska traditionen kallas det för hugauga.

Avsikten är att få alla ting runt omkring dig bli sanna och visa sin sanna natur. Man öppnar sig för djupet i tingens megin.

Ett exempel på att använda sitt tredje öga kan göras på detta sätt : fokusera din blick och för den runtom det ting som skall studeras.

Har du rätt fokus så kommer du se tingets kontur och form. Tinget kommer upplösas och en aura kommer ses runt tinget.

Känn pulsen komma med vågliknande rörelse. Vågen är en del av Urds väv. Denna väv håller ihopa hela vår kosmos och består av enbart ren megin.

Om du betraktar tinget en längre tid då kommer du att kunna se andliga gestalter. Djurformation tex som börjar framträda.

Dessa gestalter talar till ditt inre och med bra megin och dess energier kan du få olika råd och kunskap.

Testa ditt tredje öga och låt dig känna megin.

The force - kraften = megin

November 27, 2023

Ditt tredje öga

December 12, 2023