Din personlighet och karaktär

I enlighet med shamanska traditionen så bör man ha en viss känslig läggning.

Denna känslighet ger oss möjlighet för att få kraft och insikt.

Sinnesstämningen utgör en stark förmåga och effektivitet hos trolldomen. Det handlar till stor del om att komma in i själskrafternas koncentration som är viktig för att uppnå det man vill.

Annars så förlorar trolldomen sin verkan.

Hos samerna så kallas det för snabbt blod och det är förutsättningen för all möjlighet till botekraft.

Man kan säga att egentligen handlar om att uppröra sitt sinne. Och till hjälp så använde man ormar för att uppnå detta.

Egenskaperna som behövs för att utföra och öppna sin förmåga är : orädsla, ärlig , självironi och ödmjukhet .

Egentligen så är det som är viktigt är att se sina egna svaga sidor.

Visst det kan vara svårt att förändra sin personlighet om man nu inte har dessa egenskaper.

Men livet kan hjälpa till att utveckla sin egna personlighet.

Det kommer finnas både möjlighet och ögonblick som kommer hjälpa oss vidare i denna lära.

Kraft och insikt finns runt omkring oss.

Växter och svampar

May 22, 2024