Diktaren !

När diktaren som sagt dyker upp så upptäcker han att han befinner sig på nytt utanför teatern där Officeraren väntar på sin stora kärlek. Denna ” deja vu ” förstås och tänks av diktaren som om livet bara är en dröm och genom denna förståelse så förstår Agnes i sin tur att livet är en dikt.

Som många andra kvinnor som felat i livet blir Agnes stenad av männen , dessa män förstår inte att hon skulle kunna vara en frälserska. Kvinnan blir beskylld för att vara den som fört in synd och död i livet.

I en uppmaning från Agnes till alla goda människor så ber hon att dessa skall offra sina illusioner i den renande elden.

En av dessa kvinnor offrar sin skönhet , eftersom den bara medfört sorg i livet. En annan kvinna offrar sin fulhet som också skapat sorg.

När de goda människor offrat sina illusioner först då kan de renas. Indra har nu uppnått sin mission för alla människor och kan därför återvända till sin Indra alltså sin himmelska fader…

Mina kommentarer!

May 18, 2022