Den Transpersonella psykoterapin

Har flera uppgifter men den har som främst uppgiften att förstå en individs karma. Om vi återgår till grekernas tanke om Ananke och deras uppfattning om karma. Grekerna kan få oss att förstå Aristoteles dunkla historia om Homeros död. I denna berättelse så möter Homeros 3 st fiskare på stranden av ön Ios , han ställde frågan ; Fiskare från Arkardien , vad har ni fångat?

Deras svar var en form av gåta ; Vad vi fångat har vi lämnat kvar och vad vi bär med oss har vi inte fångat.

Homeros förstod först inte vad de menade men kom ihåg att en siare tidigare sagt att hans nära förestående död efter samma gåta. Han skrev genast en gravskrift över sig själv och inom tre dagar var han död.

Med samma gåta så kan vi gå tillbaka till en tradition om Orfeus som var människofiskaren. Det ät Orfeus som uppenbarar sig då människans öde är fullbordat. Den sanna konsten i att ha fullbordat sin livsuppgift innebär också att kunna släppa livets börda och färdas mot eldhimlen (Empyreen) där vi alla har vårt apolloniska ursprung.

Ingen av oss slipper undan sin lott utan vi befinner oss intrasslade i vårt ödes finmaskig trådnät, ända till vårt sista andetag.

Det obönhörliga ödet är starkare en guds vilja.

De gamla själarna

December 29, 2022