Den sista nivån till att uppnå sann fullkomlighet!

Nu har vi kommit till steg 3 , som är den tredje graden i denna historia. Detta är berättelsen om konungens förlorade son. Ferdinand som verkar vara död.

I och med detta öde så framställs människans sinne genom arbete på vägen bort från ordstriderna och falskhetens dimmorna och dess falska önskningar som uppträder med förvirring.

Men denna väg måste man gå ända upp till den mystiska öns höjd. När man väl uppnått detta ,så finner man sig i samspel med den gudomliga visheten. Och blir igenkänd som dess brud.

Detta leder till själva tanken till antikens olika mysterieskolor som är de grundläggande läror som ärvts i ett fortsatt studium där slutsatsen förstärks och som är bitar av en storslagen plan. Både etiskt och andligt.

Därav försökte Shakespeare förklara denna sk Providentias alltså den gudomliga försynen i sina verk. Vägen med människan.

Fullkomlig ordning och existens och ändamål existerar med världen.

Det sanna broderskapet med olika ockulta mästare är i existens under Guds beskydd. Dock lever vi människor fortfarande i ett okänt land isolerad. En form av meningslöst liv.

Som Prospero sade : ” Vi är ett stoff av vad drömmarna är gjorda av.”

När vi som människor är mogna så kan vi förenas i det alkemiska bröllopet ( CONJUNCTIO) och i dess samband bli ett med vår gudomliga natur.

Stormen är en illustration till Francis Bacon skrift : ” Det nya Atlantis”.

Med andra ord TEMPORA PATET OCKULTA VERITA : i översättningen så betyder detta : med tiden så skall den dolda sanningen visa sig och träda fram.

Tiden är nu , efter ca 500 år…