Den sexuella aspekten

Genom att använda den sexuella energin och allt det som det innebär så kan vi använda den på ett medvetande sätt och öka din Megin.

Det är samspelet och sexets utbyte av motsatta eller omvända energier som ökar din Megin.

Grunden är att man skapar en balans mellan det manliga och kvinnliga men även de samkönade könen.

Dock så är innebörden fysisk orgasm inte lika med det som kan nås Genom den sexuella trancen. Men den hamnar precis under den maximala gränsen för fysisk orgasm.

Se det som ett långt förspel utan tömning och fysisk orgasm. Ju längre tid själva sexuall trancen desto större framgång blir det att nå Megin.

Alla sexuellt förknippade saker skapar extra stark laddning. Och det används både i folklig läkekonst och hos shamaner.

Sperma , sekret från slidan och mensblod har varit och är en ingrediens i olika mediciner. Mensblodet har extra stark laddning mycket pga kopplingen till vår livskraft.

Kraft ock insikt

April 13, 2024

Bastutradition

April 15, 2024