Den ockulta vägen!

Jag kommer att i januari 2021 påbörja denna väg med olika delar från antiken till nutid som beskriver början och vart vi befinner oss idag.

Det kommer en tid , förr eller senare , då varje person kommer att välja en ny inriktning i sitt flöde och energi som vi kalla medvetandet. Det är en så omvälvande metamorfos att man kan jämföra den med hur en förpuppad larv blir till en fjäril som kan flyga helt själv.Detta språng i en människas utveckling kallas för Individation. Det latinska ordet Individ betyder icke-delbart och det har en grekisk motsvarighet i ordet Atom , det som man inte trodde kunde klyvas. Med individen så betecknar vi själen , det som inte kan fångas med något annat begrepp än att det är inom oss , som är vår inre kärna. Vårr allra innersta sanna väsen .Denna själ fördold för de flesta , förnimms på sin höjd som en nästan autonom kraft i våra drömmar. Drömmarna är vägen till mötet med själen. Hur kan vi begripa och omfatta den del av oss som tillsynes ligger fördolt i ett mörker?

Det går endast genom att bryta med att gå sin egen väg in i det ockulta.Det fördolda. Det är inte lätt när man är omgiven av mainstream kultur.Till och med trotset mot mainstream kultur i form av tex queerlitteratur är också mainstream. Mainstreams kulturens enda motpol är den hermetiska tradition som verkat i det fördolda som en kraftfull bordun sedan urtiden. Det är ockultismen.

Psykiatern CG Jung beskrev Individationen som mötet med sitt verkliga själv , som man inte visste om det fanns. Och hur många människor är verkligen där? I sitt sanna Själv ?

Den kyniske filosofen Diogenes sågs gå runt i Aten med en tänd lykta mitt på dagen. Man frågade vad han höll på med och han svarade ; Jag söker en människa!Och så är det, mötet med självet är som att bli upplyst av en inre lykta. Det är det ljus om vi ser i drömmarna , bakom drömmens bilder. Bortom våra föreställningar.

När man i antiken talade om att bli upplyst syftade man på ett verkligt fenomen. Det starka inre ljus som är vår inre själ. Insikten om själens existens kan komma genom en kris som vänder upp och ner på allt. Denna händelse symboliserar i tarotkortleken av Arcana 12 ; den hängde mannen som blivit så omskakad i sin världsbild att han befinner sig i ett upp och ner förhållande till den han var tidigare.

Man kallar också detta för den första invigningen inom ockultismen. Från detta stadium finns ingen återvändo. Själens kraft kommer att dra personen allt starkare emot sig. Drömmarna förändras och i vardagen uppträder märkliga sammanträffande. En gång ockultist alltid ockultist.

Fortsättning följer…

Julnattsmusiken i berget!

December 10, 2020

Sagan om de dödas jul-otta!

December 11, 2020