De tre renässanserna!

Nu har vi kommit till renässansen. Detta är den historiska del som många Ordnar , som påverkat Esoterismen genom negativitet sätt verka förvirrande på de som sökt verklig ockult upplysning.

Vi börjar med den palaeologiska renässansen år 1261- 1360.

Kung Matilda skyddsling Konstantin Laskaris hade initierat den ungerska renässansen. Laskaris härstammade från Nicaea och dess kejsardynasti lascariderna. Denna provins hade tillsammans med Trebizond ( stadstaten vid Svarta havet). Bildat en elit förvaltat av rent nyplatonskt kulturarv.

Laskaris familjen hade lyckats att hålla de latinska korsfararplundrare borta från det Mindre Asien och pga av detta skapades förutsättningar för den grekiska högkulturen. ( År 1204-1261).

Pga av detta skapande så framträdde den nya bysantinska dynastin som från grunden slog den latinska hären , vid Pelagonia 1259 , slaget blev hårt mot de fruktade palaeologerna. De kom att hålla sig vid makten till 1453 då Konstaniopel föll. Först kejsare Nicaeas och sedan hela det bysantinska rikets härskare.

Beskyddare av den gamla läran är = Palaeologos , denna dynasti var noga med värna om den hermetiska traditionen.

På samma gång så var metropoliten av Nicaea också en Didaskalos ( lärare). Grundaren av ” Gli Fratelli Oscuri” kardinal Johannes Bessarion var den mest kända av de dessa.

Det finns en frågeställning hos frimurarna om hur den bysantinska nyplatoismen möjligtvis ha påverkat de latinska riddarordnarna. Frågan påvisar att det finns en fullkomlig möjlighet att efter Konsiliet i Lyon ( 6 juli 1274) då påven Gregorius X gjorde en förening av den ortodoxa katolska kyrkan , som utgjorde skapelsen och de politiska förutsättningar för det gemensamma korståget för att återerövra Jerusalem.

De som var mest entusiastiska var Tempelherreordens riddare medans den franska kungens farbror Karl av Anjou ( konung av Sicilien och Neapel) i förgrymmelse av missnöjdhet eftersom han gjort anspråk på Bysans och ville gå i krig mot palaeologerna.

Palaeologos chefsförhandlare Kejsare Michael VIII i Lyon var en man vid namn George Akropolites som år 1248 övertog ledarskapet för hermetikerna under ” nomen mysticum” Timoleon. Under den korta unionstiden 1274-1276 , hann George inviga Stormästaren i Temelherreorden vid namn Vilhelm de Beaujeu och hans svåger Jacques de Molay i den hermetiska traditionen.

Men det nyplatoniska inflytandet av riddareordnarna kom från Patriarken av Konstantinopel George av Cypern , från hans skola som fanns i Akataleptosklostret i Konstantinopel. Dock var denna undervisning hemlig pga att George inte vågade skriva ner något med risk för sitt liv.

Konsiliet i Lyon kan vara orsaken till de hermetiska tempelherrarnas undergång. Det bysantinska inflytandet på riddarornarna kunde då hotat fransa intressen.

Vilhelm de Beaujeu och hans kusin Karl av Anjou fokuserade sig på Palestina istället för Bysan. Jerusalems konungatitel av Maria av Antiokia köptes av Karl av Anjou för tusenguldpund. Vilket visade sig vara en förlust eftersom det heliga landet föll 17 år senare.

Riddarordnarna förenades under fransk krona när Filip den Sköne år 1285 blivit kung. Anledningen till den förening var att Filip skulle få stridskrafter att erövra Konstantinopel och upprätta ett franskt-romerskt kejsardöme.

Det grekiska nyplatoniska inflytandet hos tempelherrarna skulle betraktas som en konspiration för att kunna angripa Frankrike inifrån. Undergången av Tempelherrarorden blev också Filips egen Undergång av den franska härens demolarisering som i sin tur ledde till förlust mot England under hundraårskriget.