De tre gudinnorna

Dessa är naturligtvis hotande för krigaren och  enligt historisk tradition är dessa gudinnor endast häxor som vill oss ont.

Ta tex Shakespeares Macbeth där de tre Moirerna skildras som opålitliga häxor. Shakespeare var ju skolad inom den hermetiska tanken och i detta drama ville han ju skildra skulds verkningar. Med tvångsmässig panik så försöker Lady Macbeth tvätta bort det blod som hon tycks se på sina händer.

I dagens psykiatri så kallas just ett sådan handling för Anankasmer. Typ OCD som är tvångstankar och tvångshandlingar. Den engelska läkaren Arthur Guirdham skrev boken ” Obsession” om just detta. Ett flertal av hans tvångsmässiga patienter som behandlades med hypnos var katarer och blivit brända på bål i tidigare liv..

Deras symptom försvann när deras djupt rotade inre bilder blev bearbetade. Man kan tolka detta som en behandling på ett symboliskt plan. Det fanns en patient som led av svår astma som fick upp bilder när han drunknar i ett tidigare liv. Med denna behandling så försvann hans astma. Med andra ord så behöver man inte tro på reinkarnation för att behandlingen skall kunna vara verkningsfull.

Det viktiga är ju faktiskt att metoden ger ett resultat och som ofta är häpnadsväckande.

Balansen i vår karma

January 14, 2023