De största hindren för Ljusbärarens

Världssamfund är religion och politik. Fenomenet som sig handlar om olika gruppers egenintressen. Där det finns bara en sann religion och det är att ta ansvar för sin egna inre bearbetning och yttre verklighet.

Religion är egentligen den värsta formen av affärsidé gör din betalning nu och få din belöning efter din död.

Många politikers och prästers drivkraft är oftast ren girighet. Ett ex på det är att Simon Caiaphas dömde Jesus till döden för han angrep prästerskapets främsta inkommst källa. Jesus försökte uppmana folket att inte växla in sina pengar i templet i form av offergåvor till gudarna.

Tänk er att alla religioner har från början ett politiskt eller ekonomiskt motiv och har inget med vi människors utveckling helthets perspektiv att göra med.

Det man dock kan se är att Philosphia perennis har samma budskap över tiden och det är den från Sollogos kanal som uppfattats av de största ockulta mästarna i historien.

Den kosmiska grundströmmen , den absoluta högkulturen genom den ockulta vägen totalt övergripande inom de andra kulturinriktningarna.

Tyvärr så är Ljusbärare av idag nedvärderande till mindre vetande galenpannor. Kungar klädda i trasor ovetande att de befinner sig att inte veta att det sätt som de uppfattar verkligheten , just är verkligheten.

Men det finns ett skäl till detta och det är att ockultisterna själva stoppat huvudet i sanden och gömt sig bakom pseudonymer och inte tagit steget ut i offentlig debatt.

Kristi återkommst

March 4, 2023

Alan Karder

March 7, 2023