De gamla själarna

Som fortfarande lever kvar på vår jord. De har ännu inte kommit i kontakt med den transcendenta funktionen som enbart finns i den rena anden.

De har inget fungerande helhetstänkande vilket gör att de uppfattas som obegripliga för andra människor. De fastnar inte i detaljer utan vill snabbt utveckla sin kontakt med anden. Men anden vill inte eller låter sig inte beredvilligt fångas.

De personer som befinner sig på denna nivå är ofta konstnärer, mystiker , healers, psykologer och visionärer. Men också på den nivå föds ljusbärarnas och deras själa ljus strömmar ner. Det påbörjas först i drömmen och till slut som flashar/glimtar varje dag.

Man kan göra en liknelse att psykoterapeuten är som Apollonpräst som föder fram det inre horusbarnet ( själen) i människan.

Med början som en kontakt med själens stjärna och senare som en inre visshet om sitt gudomliga ursprung.

Intuitionstypen kan uppfattas som odräglig eftersom hen inte tillåter sig påverkas av vanliga konventioner eller andras förväntningar.

Den här typen är mest fruktad hos psykoterapeuter för den väcker ångest, skakar om och får terapeuten att bäva och känna obehag.

Intuitionstypen behöver egentligen ingen sedvanlig psykoterapi utan bör söka sig till en andlig utvecklingsgrupp där hen kan finna sin potential.

Hur skall tanketypen göra

December 27, 2022