De första 11 korten!

Dessa beskriver vardagsnänniskan i den vanliga allmänna världen.

From kort nr 12 Arcana så börjar den andliga utvecklingsvägen , den består av människan med höga ideal och god vilja men som som sedan från kort nr 17 Arcana går den ockulta invigningsvägen , vilket är slutmålet krav på disciplin och en stark vilja att uppnå mästerskapet.

Jag börjar från Arcana 0 som är dåren. Vilket betyder att vi inget har och vi kan inte använda de 4 funktionerna. Detta utgör ett beroende helt till vår omgivning, stam,familj och närstående.

Det finns dock en känsla av positiv självklarhet , en person som är i varandet som ett djur. Det är en person som är svår att inte tycka om och omgivningen ger hen det stöd som behövs.

Dumbommen har en änglavakt precis som i sagans värld där hen klarar sig genom svårigheter med sin oförarglighet och imitations förmåga.