De andliga mästarna!

Dessa behövs inte dagens samhälle som de behövdes förr , trots att de andliga mästarna i slutet kommer att rädda vår planet.

Malchus ( Porfyrius) lägger dock vikten av dessa dygder att dessa kommer från de fyra kardianldygderna.

Andreia ( tapperheten) som är vikten av förnimmelsetypen som har som mål att förkroppsliga hjältearketypen.

När vi kommer till känslotypen som är måttfullhet (Sofrosyne) viktig.

Arketypen som är Rex/Regina den konunga godhetens förebild.

Eller tanketypen som är klokheten ( Sophia) är viktig och tanketypen vill också förkroppsliga den ” Vise mannen”/ den ” kloka Minerva.

För intuitionstypen så är rättvisan ( Dikaiosyne) den viktigaste dygden pga att denna typ lever helt och fullt av kosmos outgrundliga lagar.

Nästa inlägg kommer att handla om fokus på endast fyra personlighetstyper…