De 3 komplexa pararella evolutionerna!

Ja dessa tre evolutionener är komplexa på vårt sårbara  jordklot , där vi måste värna om oss i Europa och lägga fokus på att är centrum för en högkultur som kan komma att upplysa resten av världen.

Om Europa blir marginaliserat så kommer den andliga utvecklingen försenas eftersom klimatfrågan successivt blir viktigare än frågan om vår globala medvetenhet.

Det innebär att överlevnad går före den andliga utvecklingen och detta innebär ett skifte i fokus från ande till materia.

Evolutionens process ; tänk er en cirkel med fyra ringar , den innersta ringen är Kosmos urkälla , nästa ring är Sollogos, näst sista ring är De ockulta mästarna och den sista yttersta ringen är Ljusbärarna.

Involutionens process; detta är också en cirkel med 4 ringar , den innersta ringen är den Kollektiva skuggan/kaos , nästa ring är Förnimmelse kollektivet , näst sista ring är Känslokollektivet och den yttersta och sista ringen Tankekollektivet.

Du kan söka fram dessa cirklar på nätet , tyvärr kan jag inte lägga in dessa bilder.

Psykiska evolutionen!

October 30, 2022