Das Märchen ! ( Sagan.)

Sagan är en form av en nyckel som ligger omhuldad i en ” gåta”. Gåtan är en kvinna vid namn Lilja ,hon bor på andra sidan av en flod.

Man kan tro att hon är en representant för oskuld, men så är inte fallet. Lilja är här både vithet och visdom.

Hennes namn är egentligen Sofia= visheten som borde älskas av människan som i sin tur tolkas av prinsen i “sagan” som tar hjälp av Filosofin ( kärleken till visheten” )

Irrblossen i Sagan är de omogna själarna som söker efter Lilja pga materiella orsaker. Glansen av guld lockar. Irrblossen använder Alkemi (konsten att göra guld).

För att komma till andra sidan floden så måste de använda och följa en vishetslärare en färgkarl för att komma dit till vishetensland , men de kunde använda och få hjälp av kunskapens orm också för att ta sig över. Denna orm kunde bli en bro som tar över alla som söker sig till vishetensland.

Men detta först när ett tempel ( frimureriet) byggt , med en bas som består av vetenskap och de allra sista delarna från en kyrkan ( en bräcklig kungastaty som är de sista resterna).

Dessa faller samman till en stor klump…

Sagan fortsättning!

March 30, 2022