Där det började; Antiken!

Staden Balkh som ligger i norra Afghanistan är den stad där urgamla helgedomar med bla eldkult och soldyrkan där kunskapen om Magin alltså läran om astralljusets änglar arbetade. Staden kallas också för ” den upphöjda solens stad” och där började vägen till den sanna ockultisten i templet Azar-I-Asp där då de kallade magerna utförde Magi.

Många fler religioner hat detta tempel som rot som Zoroastrism, Buddhism, Mithraskulten, Babylonisk religioner, Persisk religion , Zurvanism och judendomen.

“Städernas moder” ; Umm al-Belaad anses som världens äldsta stad och dessutom beskrivs som världens mittpunkt. I denna stad föddes eldmästaren Zarathustras. Meder kallades det första indo-ariska folket som bodde här.

De präster son bodde där kallades Mager och ingick i en okänd solkult, denna kult hade ett mycket starkt inflytande och tom deras ord för Sol ; Maga är inskrivet i Rig-veda den äldsta av indiska allas skrifter.

Denna religion delades sedan upp i en Iransk del och en Indisk del.

Templet Zariaspa blev då naturligt alla tempels moder. Magerna var också de främsta inom astrologin. Magernas konst är = Magi och är en lära blandat om Kosmos , Ljuset och Tiden.

Den gudom som kanske är den äldsta kända europeiska Gud vi känner var Apollon. Han dyker upp som trojanernas gud i Illiaden. Denna Apollon hade en präst vid namn Chryses som får hjälp av Apollon att sprida pesten i grekernas läger. De folk som dyrkat Apollon är etrusker , romare och dardaner.

Just dardarner bodde i nuvarande Moldavien och Anatolien. Grekerna hävdar dock att han kom från det land där solen aldrig går ner , vårt Skandinavien som också kallades för hyberboreernas land.

Bronsålderns ljusgud Baldur överensstämmer med i mångt och mycket med Apollon.

Och katarernars gudom likaså som kallades Lucibel. Detta är en uråldrig personifikation av det eviga ljuset I eldhimlen den sk empyreen och som är en förmedlare av detta till människors själar.

Antiken fortsättning!

April 18, 2021