CONJUNCTIO!

Detta är sista stadiet i utvecklingsprocessen och målet är föreningen. De övriga stadierna har gjort att själen nu är renad och kan mottaga det inre ljuset hos den rena anden.

I själva upplevelsen så är tolkningen att det innebär en inre sol som gör en uppstigning medvetandet.

CG Jung skrev i sitt magnum opus ” Mysterium Conjunctionis” av anledningen att första den sista och slutgiltiga alkemiska process.

Dock kom aldrig Jung fram till förståelse i den rena andens elddop pga att i all sin enkelhet så är det en ofattbar upplevelse.

I tillståndets bemärkelse av denna förening så befinner sig själen och grundpersonligheten i ett upplyst tillstånd.

Våra inre bilder är borta och både den innersta och yttersta drömmen har sammanfogats. Ett flöde av ljus blir upplevelsen vår verklighet.

Detta kan inte upplevas i ett drömtillstånd och vi får använda oss av en indisk Gurus tolkning;

Vision ;

The wonderfully blue Pearl came close to me and began to grow into a shape of an human. I saw him as a blue person. Then he said ; I see everything from everywhere. My eyes is everywhere , I have tongues everywhere , I speak with my hand and with my foot. My ears are everywhere, every part of my body can I hear. Its amazing, through the gift from my Gurus grace, I now understand the realization the the Blue One was my self , the big One Who lives within us all.

Kommentar;

Detta möte med sitt eget högre självt i en form av rent medvetande var det möte Baba Muktanades beskrev.

Denna upplevelse kan färgas i en rödblå och violett eld och detta är en beskrivning som ofta görs.

Dock vill jag poängtera att vi inte skall värdera från våra egna nivåer att påstå att Hermes eller Jesus hade en högre eller bättre och större ande än oss. Denna beskrivning är bara ett försök att förstå detta fenomen.

Conjunctio är helt enkelt motsvarigheten i det alkemiska tillståndet som också kallas Rubedo.Tänk er detta ; din / vår inre medvetandets soluppgång och som åtföljs av stark inutiation att kunna genomskåda världens förljugenhet.

SUBLIMATIO!

June 7, 2021

Nu är vi färdiga med ?

June 11, 2021