COAGULATIO!

Nu har vi kommit till processen från stelnande till bildandet av en skorpa , en sårskorpa. Stelnandet är vad som finns kvar på bottnen när alkemisten är färdig och hållit på ett tag. Detta slagg som framträder har förhoppningsvis förvandlats till någon form av ädelmetall och kan tom blivit guld.

Coagulationen är inget slutmål utan en form av stabiliserande för fortsatt verksamhet. Detta jämförde alkemisterna som bildande av ett land i skapelsen.

Rorscharch protokollen är det jämfört med jordelementet , känslan av mjuk mull och organiska material som blir en form av taktil förnimmelse. Ett uttryck för behovet av fysisk närhet och beröring. Jordelementet är en trygg , stabil och moderlig omslutande känsla.

Materia och moderjord hör ihop. I och med stelnandet så förkroppligas jaget till en karaktär som kan bli rigid. Detta är en lång process från att gå från det moderliga omslutandet yttre trygghet till en inre stark känsla av stabilitet och en jag styrka.

Dröm exempel ;

En medelålders kvinna som är en framgångsrik yrkeskvinna med psykosomatiska besvär drömmer att hon fast i en skog och är vilse. Hon går fram till en glänta där det skulle funnits en skogskärl. Men det som återstår en torkad lerpöl. Bredvid pölen ligger hennes bruna hund och tittar på henne. Hon får en känsla av att hon måste söka något men hon vet inte vad hon skall söka. Hon ser då ett berg med en klippskreva i. Hon går dit och känslan kommer att hon skall hämta nånting. Hon går in i klippskrevan och befinner sig då i ett rum , och i detta rum så finns där en klänning som ligger på en stol. En klänning som hon hade i tonåren.

Kommentar;

Kvinnan befinner sig i en ensidig ambition där hon ger uttryck för att ett erkännande att hon är en duktig flicka med ett fysiskt behov att bli klappad på huvudet och får nån form av erkännande. Hon har glömt bort vikten av att vara en fin kvinna för att vara duktig istället. Drömmen visar hennes kroppsliga besvär men som visar att dessa besvär egentligen påvisar behovet av närhet , hudkontakt och bejakning av sin kvinnliga kroppslighet.

Begreppet coagulation anknyter det som Freud tanke var att jaget framförallt är ett kroppsjag. Freud betonar att vikten av vårt kroppsjag för att uppnå vår jag styrka.

Idag talar vi om normopaten som somatiserar istället för realtionen till andra på ett djupare plan.

PUTREFACTIO!

May 20, 2021