CG Jung och hans test!

Testet är typindelat efter 4 funktioner: förnimmelse, känsla , tanke och intuition. Jung utformade det först som ett experiment. En dubbel dialektisk modell där det rationella motsatspar var bestående av tanke kontra känsla. Och det tvärgående irrationella motsatsparet var bestående av förnimmelse och intuition. Av detta uppstod en kortform av alla fyra.

Denna dubbeletik kommer dels från det kartesiska koordinatsystemet. Detta kallade Jung för kvaternitet som betyder att balansen mellan dessa 4 funktioner är uttryck för det högre självet.

Jung vill absolut inte göra en värdering av de 4 olika funktionerna i förhållande till varandra eftersom detta är endast ett verktyg för förståelse och det skall inte deklassera människor.

Denna tankens ursprung kommer från början från nyplatonismen och då i synnerhet från Porfyrius ( 233-304 evt) Vars egentliga namn var Malchus. Pga av hans purpurfärgade mantel så blev han kallad Porfyrius. Malchus menade på att funktionerna avspeglar olika stadier till den väg som leder till de odödliga gudarna.

Man kan också se detta som en hierarkisk bild av människan genom tidsåldrar av olika inkarnationer , alltså människans utveckling…