Arcana 18 ; Månen ( Eterkroppen)!

Nu har vi kommit till det första steget / stadiet på vår ockulta väg. På den andliga vägen så handlade det om att hantera krafter i vårt personliga omedvetande. Vårt och ens egna fel och brister. Vägen till det ockulta är svårare […]

Read More

Arcana 17; Stjärnan ( Ljuset)!

Vårt första steg till att bli en ljusbärare. Man kan kalla detta viktiga kort en vattendelare, en symbol för det klara sinnet som ljusbärare står för. Med detta kort påbörjades de fem stadierna på den ockulta vägen. Den nakna och rena Psyche […]

Read More

Arcana 16 ; Tornet ( Jaget)!

Nu är det dags för Arcana 16 i tarotkorten. Vi har nu kommit till det femte och sista steget på den andliga vägen. I detta läget så försvinner vår tro vårt sanna jag. Den/ det som är vår identitet och som vi […]

Read More

Arcana 15 ; Djävulen ( Beroendet)!

Nu är vi på fjärde stadiets andliga väg ,på detta steg skall man göra av sig med sin inre apan ,den reptila sidan av oss, även som kvinna har man den. Denna sida innebär att man bara vill ha mer och mer […]

Read More

Arcana 14 ; Jämnmodet ( Integrationen)!

Det tredje stadiet på den andliga vägen är faktiskt ett psykoterapi kort. Jämnmodet ( lathet) sågs i romarriket som den främsta dygden. Temperance som är den ena av fyra st kardinaldygderna. Den självklara grundförutsättningar för Stoicismen. En frustrationstolerans för att kunna hantera […]

Read More

Arcana 12 ; Den hängde mannen ( Individuationen) och Arcana 13 ; Döden (Själens mörker) !

Nu har vi kommit till det första stadiet på den andliga vägen. Det är nu man börjar att omvärdera sitt liv. Nu är det inte världsliga ting som makt, status ,ägodelar, och pengar som lockar längre Det kan tom så långt att […]

Read More

Arcana 11 ; Rättvisan ( Förmåga att byta perspektiv)!

Med detta kort så är det den sista egenskapen innan du tar dig fram på andlighetens väg som kallas individuationen. Hos grekerna så var rättvisan den främsta av alla våra dygder. Rättvisan är blind säger man och Fru Justitia dömer ingen på […]

Read More

Arcana 10 ; Ödets hjul ( Omdömet)!

Nu sker en utveckling från att man tidigare skyllt ifrån sig på andra och nu får ett eget omdöme. I och med detta omdöme så ser man sitt egna ansvar och att man själv tar ansvar för sin egna lycka. Ödets hjul […]

Read More

Arcana 9 , Eremiten ( Självständigheten) !

Detta kort är vishetens representant. Genom att dra sig undan fjärran och vimlets yra för självständig begrundar först då kan du nå vishet. Ett behov av egen reflektion som uppkommer genom besvikelse över att du inte fått det stöd från familj, och […]

Read More

Arcana 7 , vagnen ( Viljan) och Arcana 8 , styrkan ( Modet)!

Nu har vi kommit till viljan som innebär drivkraften att göra personlig karriär och inte tjäna gud eller sin präst. Utan nu tjäna sin fru eller man. Livets mål bestäms av vilken funktionstyp som är den dominerande i ens liv. Tex fysiskt […]

Read More