Njals saga

Denna saga är en annan fornordisk trolldomshistoria som jag tänkt berätta om. I episoden där det berättas om trolldom skildras en man som ser tolv gestalter i en vävkammare. Platsen där detta utspelar sig är i den del av Skottland som vikingarna […]

Read More

Eric Rödes Saga

Själva berättelsen utspelar sig i Herjolfsnäs som ligger på södra Grönland. Völvan Torborg kommer till denna gård med tanke på att sejda inför de församlade. Beskrivningen av Torborg är att hon bär en blå mantel , ett halsband gjorda av glaspärlor och […]

Read More

Sejden

Var ett annat kultbruk som framförallt för nordborna var en viktig aspekt. Och Sejden föregick kristnandet under flera sekler. Den mest omtalade källan var Eric Rödes Saga , skriven på Island runt 1300-talet. Denna text var special skriven för benedictnunnorna i klostret […]

Read More

Svart sexual magi

Kvinnomagikerna förknippades inte bara som onda utan till stor del inom svartsexual magi som dessa kvinnor använde för att skada älskare, och äkta makar eller nån annan typ av agg. Man kan fråga vad kopplingen är? Varför fanns det en koppling mellan […]

Read More

Stormmakarna

Detta fenomen och betroddhet angreps bla av Biskop Agobard. Detta i en skrift skriven under 810- talet. I denna skrift klargör han att det är endast de med guds händer som kan utföra underverk. Agobard hade en stark tro att folket trodde […]

Read More

Kyrkans vidskeplighet

Hur kunde kyrkan vara så fientlig mot vidskepelse när de inte trodde på magi? Tänk dig in i missionärernas tankesätt och perspektiv. Europa var långt ifrån ett fullt kristnande. De andliga elementen i folket saknade all form av biblisk grund och detta […]

Read More

Häxtro

Var det något som folket slutade tänka på och tro? Nej , även om det skedde en förändring under 700- talet så slutade inte folket tro på att det fanns viss utövning av häxkonst. Jag kan nämna ett bra exempel i den […]

Read More

Den lärda teologin

Samklang inte i gemensam takt med juridiken. Jag menar då kungar , hertigar, domare som befann sig under den tidiga medeltiden som ärvt den romerska inställning till det ockulta. Där man klart skulle bekämpa detta med full kraft. Och kyrkan i sin […]

Read More

Gud allsmäktig är den enda att kunna

Be sina trogna göra underverk. Denna teologiska attityd kom till under den tidiga medeltiden och finns än idag i vissa grupperingar eller i vissas tro. I Nya testamentet och i helgonbiografiernas mirakel dementeras detta. Satan och demonerna saknade förmåga att utföra mirakel […]

Read More