Kombinationskonsten!

Det betyder precis som vad ordet säger : kombinationskonst. Denna konst var något som sysselsatte Hermetikerna som Raymond Lull ( 1235-1315) och Giordano Bruno ( 1548-1600). Glaspärlorna är symbolen för människans själ , själen som skall upplysas och nå fullkomlighet. Tyvärr är […]

Read More

Vad händer sen?

Efter Knecht drunknings olycka så finner de papper som han har efterlämnat. På dessa papper så finns det redogörelser för tre inkarnationer som han upplevt tidigare på jorden. Det första livet : Är från den tid då alla kvinnor härskade på vår […]

Read More

” Glaspärlespelet!”

Handling: När Knecht studerar blir han vän med sin totala motsats/kontrast Plinio Designori. Designori uppfattar Castalia helt annorlunda än Knecht , skillnaden är att Designori ser Castalia som ett elfenbenstorn. Det är kunskapen som falerar eftersom kunskapen inte har tillämpats inom den […]

Read More

Herman Hesses mysterieopus :

” Glaspärlespelet” som fick Nobelpriset år 1946. I framtidslandet Castalia är Glaspärlespelet det ultimata spelet. Detta spel uppfanns av Bastian Perrot från orten Calw samma ort som Herman Hesse föddes i år 1877. Detta spel bör och kan endast bara spelas av […]

Read More

Lite tankar och kommentarer:

År 1890 blir Yeats invigd i Rosenordern av MacGregor Mathers och tvingas att lämna teorierna pga Rosenordern förbjöd användandet av magi. Yeats precis som andra rosenkreuzare ett torn som ett Sanctuarium ,där han bodde från år 1917 tillsammans med sin fru Georgie […]

Read More

Vad händer efter flykten?

När huvudpersonen flyr från folket så möter han av en ren händelse Owen Aherne från Rosenordern. Owen påvisar att han har ” det mest värdefulla ting i hela världen” i sin ägo. Det han menar är skriften ” Liber Inducens in Evangelium […]

Read More

William Butler Yeats!

Denna ockulta mästare / författare fick Nobelpriset 1923. Hans mysterier noveller ; “Lagens tavlor” och ” Rosa Alchemica” , är två av hans noveller. Huvudpersonen som det handlar om möter sin ockulta mästare efter publikationen av ” Rosa Alchemica “, denne ockulta […]

Read More

Mina kommentarer!

Strindberg kallade själv detta drama ” mitt mest älskade drama, och min största smärtas barn”. Det var under infernokrisen 1896 som Strindberg kom i kontakt med rosenkreutziska alkemister i staden Paris. En del av hans smärta ledde till dramat ” Drömspelet” , […]

Read More

Diktaren !

När diktaren som sagt dyker upp så upptäcker han att han befinner sig på nytt utanför teatern där Officeraren väntar på sin stora kärlek. Denna ” deja vu ” förstås och tänks av diktaren som om livet bara är en dröm och […]

Read More

Advokaten berättar för Agnes ;

Att lyckan är av en bedräglig art och att livet bara består av en serie upprepningar i lidande att försaka, att kunna avstå och kunna utstå och att kunna gå ifrån. Synden är angenäm och utan som obönhörligen kommer att till sist […]

Read More