Den sista nivån till att uppnå sann fullkomlighet!

Nu har vi kommit till steg 3 , som är den tredje graden i denna historia. Detta är berättelsen om konungens förlorade son. Ferdinand som verkar vara död. I och med detta öde så framställs människans sinne genom arbete på vägen bort […]

Read More

Steg 2 eller fas 2 i invigningen!

Nu har vi kommit till steg/fas 2 i människans invigning. I denna grad påvisas att man kommit undan från träskets fara men att man ännu är vilsen i denna vildmarks dimma. De har stigit upp på skärseldens ö , denna ö som […]

Read More

Invigningen! Steg 1…

Invigningen innehåller 3 olika plan eller olika grader. Den börjar först med frestelsens stadium där människan blivit bedragen av sina begär sk Caliban. Ariel för fram dom till ett träsk på vägen till Prosperos grotta. Tanken är att döda den gudomliga bilden […]

Read More

Föreningen öst och väst!

Blavatsky som var en ockult mästare gjorde en förening mellan rozenkreutziska traditionen och Dzogchen. I ock med denna förening så blev öst och väst sammanlänkade och fick världen att förstå att den hemliga läran densamma oberoende av tid och oberoende av kultur. […]

Read More

Fortsättning på den ockulta vägen : de som kallas för

Teosoferna som blir till utav konsenkvens inom frimurarnas förfall. Och detta genom sitt brott mot de ockulta lagarna att exkludera kvinnorna. I detta andliga vacum utvecklas teosofin på 1800-talet. Där allas ledare är en kvinna eller kvinnor. Dess namn är : Helena […]

Read More

Konung Karl Xlll!

Nu har det kommit till det läget att när väl Karl blir konung så har han en paranoid rädsla för de sk ” gustavianerna ” , I denna paranoida tillvaro så tror Konung Karl att de är ute efter hans liv. 1809 […]

Read More

Fortsättning…

Och nu till de sista 4 ärkeänglarna. Zadkiel som är harmoni och den enda som är en syntes av de övriga strålarna. Han har Indien som vi vet är andlighetens och världens medelpunkt. En skapare av mångtusenårig harmonisk kultur impuls. Och de […]

Read More

Vad styrs världen av ?

I vårt universum och i vår värld så styrs vi av prismatiska energier. Vi föds där vi bör höra hemma. Jag kommer nedan beskriva vilka ärkeänglar som styr i olika länder och kommer nämna det som kallas vänstra vägen som betyder vad […]

Read More

10 år efter dödsdomen;

Mot Plommonfelt visar sig Hertig Karl ute på Plommonfelts gård i Huvudsta. Denna gård ägs av systersonen major Carl Fredrik Horn. Vid denna sammankomst så befinner sig Kapten Ribbing , Kapten Anckarström , Löjtnant Ehrensvärd och Överste Löjtnant Liljehorn. Som uppbackning finns […]

Read More

Fortsättning Hertigen Karl!

Bara några månader efter Helenaorden blev officiellt instiftat då blir Gustav III i Florens 1783 på eget bevåg gör sig till stormästare för alla världens frimurare. Genom ett brev som blir kallat koadjutorbrevet med underskrift från Karl Edvard Stuart. Detta gör Hertig […]

Read More