Mina kommentarer!

Strindberg kallade själv detta drama ” mitt mest älskade drama, och min största smärtas barn”. Det var under infernokrisen 1896 som Strindberg kom i kontakt med rosenkreutziska alkemister i staden Paris. En del av hans smärta ledde till dramat ” Drömspelet” , […]

Read More

Diktaren !

När diktaren som sagt dyker upp så upptäcker han att han befinner sig på nytt utanför teatern där Officeraren väntar på sin stora kärlek. Denna ” deja vu ” förstås och tänks av diktaren som om livet bara är en dröm och […]

Read More

Advokaten berättar för Agnes ;

Att lyckan är av en bedräglig art och att livet bara består av en serie upprepningar i lidande att försaka, att kunna avstå och kunna utstå och att kunna gå ifrån. Synden är angenäm och utan som obönhörligen kommer att till sist […]

Read More

Fortsättning ” Ett drömspel” !

Och nu kommer fortsättningen , … Agnes börjar få en större förståelse och förstår mer och mer att det är synd om människan , även om hon anser att mycket är självförvållat. Barnet som skulle bli Agnes lycka blir hennes äktenskaps undergång. […]

Read More

Nu till min personliga favorit!

August Strindberg vår stora svenska författare, som många kanske inte vet tillhörde frimurarorden. ” Ett drömspel ” är ett mysteriedrama av August Strindberg och den handlar om : Guden Indra har en dotter som stiger ner till jorden för att känna hur […]

Read More

Kommentarer ” Pelleas och Melisande “!

Detta drama är av modernt snitt ett sk par preferenser. Maeterlinck umgänge med hermetiker i Belgien som troligt hjälpte till att skriva detta drama. Rosenkreutzaren Claude Debussy tonsatte operan ” Pelleas och Melisande” , handlingen är ju om människans själ (Melisande ) […]

Read More

Spå ödet!

Att spå ödet är väl en av de stora frågor jag ibland får av er , det är liksom en bra fråga för om man tror på ödet som jag gör så bör frågan ställas. Som ni kanske vet så använder jag […]

Read More

Golaud hotar sin bror ;

Pelleas genom att ge göra honom förtrogen med skräck inför mörkret och döden. Pelleas är djupt skakad av dödsångest men glädjer sig ändå åt solljuset och världen. Golaud förbjuder Pelleas att fortsätta kontakten med Melisande , pga att hon är havande och […]

Read More

Fortsättning på Pelleas och Melisande!

Familjen kommer hem , Golaud och Melisande och sonen Yniold. Drottning Genevieve hjälper Melisande bli förtrogen med sitt hemland. Men slottet som är mycket dystert och den skuggiga parken får Melisande att rysa i hela kroppen. En dag när Melisande möter Palleas […]

Read More

Maurice Maeterlincks Mysteriedrama!

” PELLEAS OCH MELISANDE “! ( Nobelpris 1911) Det börjar med jakten som Golaud går vilse under , Golaud är sonson till Kung Arkel av Allemond. På sin vilsna väg så möter han den gråtande Melisande som har tappat bort sin krona […]

Read More