Fortsättning utvecklings schemat!

Ställ dig frågan : vad är egentligen själva problemet? Nu har vi kommit till tanketypens problemformulering som även handlar om problem som icke existerar. Tanketypen lever i en värld av inbillning som också styr hens liv. Med utbildning; läst en bok ; […]

Read More

Tänk er endast fyra personligheter!

Tänk dig fyra personligheter och dess fyra typer , logiskt sett så finns det fyra stora kollektiv hos mänskligheten hos dessa typer. Dessa motsvarar fyra nivåer som det gudomliga ljuset transformerade ner sig till. Detta som också kallades för Tetraktysen = de […]

Read More

De andliga mästarna!

Dessa behövs inte dagens samhälle som de behövdes förr , trots att de andliga mästarna i slutet kommer att rädda vår planet. Malchus ( Porfyrius) lägger dock vikten av dessa dygder att dessa kommer från de fyra kardianldygderna. Andreia ( tapperheten) som […]

Read More

Skriften : ” Brev till min hustru Marcella”!

I denna skrift så beskriver Malchus ( Porfyrius) sina tankar och i samma skrift görs också uppställning på de fyra funktionerna , dess nivåer och dess stadiers utvecklingsvägar. Dessa är i stort nästan identiska av Jungs beskrivningar. Jung hänvisar inte till Malchus […]

Read More

CG Jung och hans test!

Testet är typindelat efter 4 funktioner: förnimmelse, känsla , tanke och intuition. Jung utformade det först som ett experiment. En dubbel dialektisk modell där det rationella motsatspar var bestående av tanke kontra känsla. Och det tvärgående irrationella motsatsparet var bestående av förnimmelse […]

Read More

Kollektivets utvecklingsnivåer!

I detta inlägg påbörjas ett annat djup och jag börjar med vår sjäkvskattning och personlighets utveckling. Och jag tänker börja med Myers-Briggs personlighets test som är helt enkelt ett självskattnings test. Dock är tillförlitligheten inte så jättestor. Och detta beror på att […]

Read More

Arcana 21 ; Världen ( Fullkomligheten) och Arcana 22 ; Dåren ( Mästaren)!

Då fortsätter vi på Dåren som är Conjunctio, personen har nu upplevelse av den kosmiska harmonin. Alltså att allt har en final orsak som är slutmålet i Conjunctio. Ta tex ett Ollon ( nu inte nåt snuskigt ;-)) som har ett mål […]

Read More

Arcana 19 ; Solen (Själen)!

Horusbarnet som är befriat från religion och politik visar oss andra stadiet på den ockulta vägen. Tidigare liv och kontakt med sin inre visdom som blivit och självständig individ , visar detta kort. Den rena intuitionen där vi kan intregera från det […]

Read More

Du vet väl att du kan nå mig :

Via ett pling ,länkat från mina profil sidor? Jag jobbar ju oftast sen natt vid ca 03.00 , och har min mobil på ljudlös innan eftersom jag sover. Jag skulle vilja vara tillgänglig 24/7 för dig men det är lite av en […]

Read More

Arcana 18 ; Månen ( Eterkroppen)!

Nu har vi kommit till det första steget / stadiet på vår ockulta väg. På den andliga vägen så handlade det om att hantera krafter i vårt personliga omedvetande. Vårt och ens egna fel och brister. Vägen till det ockulta är svårare […]

Read More