Årsgången!

Per Gustaf Berg (1805–1889) ÅRSGÅNGEN Ur Svensk mystik (1871) En sed, som, fordom ganska vanlig i vårt fosterland, ännu pånågra ställen, särdeles i Småland, stundom iakttages, är den så kalladeårsgången. Om betydelsen härav, ävensom vad den har att iakttaga,som vill gå årsgång, […]

Read More

Julsägner!

Llewellyn Lloyd (1792-1876)JULSÄGNER Ur Svenska allmogens plägseder (1871) På julnatten bör ingen vara hemifrån, ty om man ocksåicke skulle möta gastar, skulle man alltid råka få se mer änunder andra nätter. Det är särskilt då som trollen vandraomkring ute. På hedar och […]

Read More

Trollmusiken ;en julsägen!

Selma Lagerlöf (1858–1940) TROLLMUSIKEN en julsägen Postumt publicerad i Från skilda tider I (1943), men ansesvara skriven någon gång mellan 1891 och 1897. Läs mer omberättelsens tillkomst och bakgrund i Från skilda tider II. För att envar må begripa, att det var […]

Read More

Svart jul!

Erik Axel Karlfeldt (1864-1931)SVART JUL Ur Flora och Bellona (1918) Tänd intet ljus i denna svarta kväll, då rymden själv är som ett skjutet spjäll och ingen Mikael med heligt svärdvill klyva skyn för hjärtats himmelsfärd. Tänk ingen psalmton, tung av tröst […]

Read More

Sagan om de dödas jul-otta!

Wendela Hebbe (1808–1899)SAGAN OM DE DÖDAS JUL-OTTA Ur Svenska skalde-stycken för ungdom (1845) ”Jag tror det är morgon, se stjärnorna tindraSå bleka på fästet, och kyrk-fönstren glindra,Och grinden är öppen till gård och till gärde;Så tyst är i huset: de gått sina […]

Read More

Julnattsmusiken i berget!

Karl August Nicander (1799–1839)JULNATTSMUSIKEN I BERGET Ur Syner och Röster ur Det Fördolda (1838) Abbé Vogler, känd av hela den bildade världen,berättade en dag följande händelse:Under mitt vistande i Norge spelte jag orgorna26i Bergens domkyrka under högmässo-gudstjänsten,söndagen före Jul. – Kyrkan var […]

Read More

Mörka julottan!

Verner von Heidenstam (1859–1940)DEN MÖRKA JULOTTAN Ur Karolinerna. Andra samlingen (1898) Det var julkväll. I Undenäs’ prästgårdsatt kaplanens änka med den avlidnesräkenskaper på knät. Klänningslivetvar sytt av hans nötta och många gånger vändakappa, hans stärkta handnäsduk hade hon bunditkring huvudet med knuten […]

Read More

Julgästen!

Henning Berger (1865–1927) JULGÄSTEN Ur Spöksekretären (1914) Den 24 december klockan mellan nio ochtio på aftonen ringde det två gånger på herrValter Holms våningsdörr. Första gångenkom ingen och öppnade, varför den upp-repade ringningen blev längre och mer manande Herr Holm (föräldrar: disponenten […]

Read More

Då i vårt mörka hus…

Då i vårtmörka hus … Skrock och skräck i jultider Selma Lagerlöf (1858–1940)”KARLN”En julsägen Skriven 1891, men publicerad först postumt i BLM 1949 Gamla sägner äro den sirensång, som jagfruktar. Med smekande röster vilja de lockamig att störta ned i hemlighetsfulla, mystiskadjup. […]

Read More