Botare med valet att använda brännvin

Detta är ingen ovanlighet. Och det användes mycket förr i tiden.

De använde alkohol till något som kallas Se i brännvin för att ställa sina diagnoser.

Sjuka blev insmorda av ört eller ormbrännvin.

Och ibland var brännvin en form av ersättning för botarens hjälp.

Man bör dock använda alkohol i små doser,  det räcker för att uppnå sinnes uppvakning. Och för att uppnå magi så bör det som sagt ske med små doser och med kontroll.

Vi har en mystisk dimension i Norden gällande alkohol och dess sammanhang.

Det började med gestalten Kvaser, två dvärgar tog livet av honom för att få tag på det som kallades Vett.

De använde Kvasers blod för att brygga mjödet som sedan blir grunden för brännvin eller öl. Honung var också en tillsats.

Oden fick detta sedan i sin ägo och blev förknippad till den gamle jojkarens och dennes visdom.

I magiska samband så kallas alkohol Kvasers blod. Egentligen är det felaktigt av mig att kalla det öl för det är egentligen enbart mjöd.

Odins vin var inte ett vin utan det var den mjöd som bryggdes.

Mer om detta i senare inlägg.

Kryddat brännvin

May 20, 2024