Borgerskapets frigörelse!

Är också ett  tanke exempel ,borgerskapets frigörelse växte fram genom ur medeltida hantverkstraditioner. Varje enskild hantverkare utvecklade sin egen agenda och prägel med skicklighet som därav blev stilbildande för andra. Och i denna utveckling så utvecklades andlighet likaså.

Dessa andliga visionärer vill flytta bort från allt det gamla för att sedan fortsätta sin väg och skapa ett nytt liv i USA.

USA styrs av den kollektiva tankeformen som innebär frihet till varje pris. Ett exempel är fritt använda och bära vapen. USA vill också befria andra länder som egentligen inte bör befrias innan det finns en andlig grundstruktur.

Dagens amerikaner är medeltidens européer där deras kollektiva tankeformar är tröga och med långsamhet förändras , vilket gör att lever kvar så att förnimmelsekollektivet inkarnerar i dessa.

Denna långsama process kallar Martinus Thomesens världsåterlösning principen.

 

Ett annat tanke experiment!

October 13, 2022