Bibelns häxförföljeser

Den största  och första häxförföljeserna möter vi i Bibeln i den forntida litteraturen och faktiskt den första redogörelse med detaljer om häxornas magi och förmågor.

Israeliska kungen Saul beskrivs i den Första Samuelsboken. Han bör ha levt på 1000- talet f.kr. Saul sägs ha rensat sitt rike från sk andeskådare och spåmän. Samtidigt så kunde Saul om det ingen annan utväg funnits haft en konsultation med potentiella offer för att få ta del av deras kunskap.

När hans styrkor fick ett allvarligt nederlag sökte han upp en andeskådeska som också blev en av de få som överlevde hans förföljelse. Han bad henne framkalla profeten Samuel ( död) som gjort Saul till kung.

Andeskåderskan går under namnet En-Dor.

Utspelet som skildrades är en klassiker inom häxeri litteraturen.

Första Moseboken 28:8 – 14.

” För att inte bli igenkänd tog Saul på sig andra kläder , han tog följe med 2 män. På natten kom han till kvinnan.

Han sade ; frambesvärj en ande och spå mig , mana fram den som jag nämner för dig.

Kvinnan svarade ; du vet ju själv vad Saul gjort , han har utrotat både andeskådare och spåmän i hela riket. Vill du locka mig i en fälla och döda mig?

Saul svor ; så sant herren lever så skall inget läggas dig till last i denna sak.

Hon frågade då vem han ville att hon skulle framkalla.

Han svarade ; Samuel.

När kvinnan fick se Samuel så kom ett skri och hon frågade Saul ; varför har du lurat mig? Du är ju kung Saul.

Saul svarade ; var inte rädd , vad är det du ser?

Kvinnan sade ; jag ser ett gudaväsen stiga upp ur jorden.

Saul ställde frågan; hur ser det ut?

Och hon svarade ; det är en gammal man som är insvept i en mantel.

I denna sekund förstod Saul att det var Samuel och han föll då ner på knä ,med sitt ansikte mot marken och hälsade undernådigt “.

Resten av denna historia är mycket dyster , för Samuel undrar varför Saul stört hans ro och Saul förklarar att han behöver råd om det hotfulla läget i hans rike.

Samuel svarar att Gud tagit bort sin hand från Saul och att hans död är kommande. Saul blir rädd och faller raklång på marken.

Kvinnan tycker synd om honom och bjuder honom och sina män på mat. Därefter går männen till det stundande slaget.

Nekromanti

May 19, 2023