Beskrivning av karma och dess fallstudier

Jag har ju berättat om att karma kan göra vår kollektiva utveckling långsam och trög , nedan kommer jag beskriva några sådana exempel.

Vi kan börja med den bort adopterade pojken som arbetat hela sitt liv som begravnings- entreprenör enbart för att sörja de föräldrar han aldrig kände eller hade i sin närhet.

Eller den vackra flicka som jobbar i en blomsteraffär och skapar de mest vackraste blomkreationer , hela sitt liv skapar hon skönhet och detta pga att hon känner skam över att blivit angripen sexuellt.

Dessa 2 personer har inte orkat bearbeta sig själva,  men som skulle må bra av att accelerera sin utveckling i en andlig grupp,  en bra egregore.

Ljusbäraren har som uppgift att ge en terapeutisk healing, att använda ljusets ressonans för att höja vibrations nivåerna så att människor kan se vad de sitter fast i.

Detta är den verkliga insikten – att kunna se sig själv , både inne i sig själv och se igenom sig själv och att kunna se sig bortom sig själv.

Antikens hermetiker kallade dessa karmiska krafter för Ananke.

Psykoterapi och dess metoder!

November 15, 2022

Ananke

November 28, 2022