Bastutradition

Tro det eller ej men det är faktiskt helt sant.

Under många år så har botare och shamaner användt bastu som en magisk tradition. Framförallt i Norden , samer , finnar och svenskar.

Just i Tornedalen så är det stort och en självklar del i livet. Det finns gamla anteckningar som berättar om att magi utförts i bastu.

Tex magi som skall fördriva djävulen eller att bli fri från onda andar. Lindra värk och krämpor. Rening av hela sin själ.

Det finns ett specifikt talesätt från Tornedalen som är :

Om icke beckolja och bastu kan bota då blir det hädansfärd och din grav hotar.

En bastuceremoni är hetta och ånga under mycket lång tid och då i en kombination med böner , mörkret, kraftsång.

Anledning och avsikt är följande att uppnå max samling av Megin och de som är av icke organisk varelse och då nå alla djupa andliga insikter som kan komma fram.

Man kan säga att det som återskapas är de andliga krigarna från Valhall som levde för vatten med ett annat namn Särimner , eller luft Andrimne och också eld Eldrimne.

Syftet är att nå harmoni mellan elementen.

Den sexuella aspekten

April 14, 2024