Balansen i vår karma

För att vi skall neutralisera våra egna föreställningar så behöver vi få en balans i vår karma. Vi vill både identifiera oss med vissa saker samtidigt som vi inte vill identifiera oss med andra saker.

Den ockulta mästaren Kirpal Singh lär ha sagt ; Dålig karma är bojor av järn ,men god karma är av bojor i guld.

Omständigheter gör oss bundna och beroende av våra föreställningar. Den mest skrämmande tanken som människan har är att hen är fri att agera självständigt. Man kan se människan som ett foster ännu inte fött ur sin psykiska livmoder  , fullkomligt omedveten om att världen är verklig och att hen själv är fri i sin ande.

De tre gudinnorna

January 13, 2023