Avund

Är ett begrepp mellan god och ond.

Hur skyddar du dig mot avund?

Det finns ett antal olika recept på att bli av med de människor som vill oss illa pga av deras avund.

En amulett i silver ,eller att införskaffa en sk avundsten är något du kan skydda dig med.

En Shaman eller botare kan använda avundens kraft för att bota. Men de använder denna kunskap och kraft mycket disciplinerad ocj och på ett mycket medvetet sätt.

De är tränade på att använda kraften på ett positivt sätt med hjälp av sina händer , sina tankar och ögon.

De aktiva botarna i vår tid använder framförallt sin tanke kraft / koncentration och sin blick för att utföra bot.

Men det finns fortfarande ett fåtal som använder sina händer en sk handpåläggning på den som söker bot.

Gåvan och metoderna kommer oftast långt genom släktskap och ättlingar. Man kan kanske säga att just händerna är en förlängning och överföring av denna sanna kraften.

Dock är ändå den mentala överföringen och trance viktig i utförandet.

Men man får inte glömma att grunden är att botaren har förmågan att skapa magiska förändringar. Och då behövs det xtra mycket kraft / megin.

Efter grunden så väljer botaren vilken metod man själv kommer att använda. Via händerna , via sin blick , via sina tankar eller via det magiska ögat.

I den kosmiska väven så kommer allt att hänga samman , en balans som är tillgänglig. Oavsett vem du är eller vart du befinner dig.

Ond och god

June 28, 2024