Att ta visdom från de döda

Man kan säga att shamanerna via konfrontation med döden både frivilligt och ofrivilligt sker via initiation.

Folkets botare gör olika försök för att få kontakt med de döda och deras sfär. Detta är också en form av kvarleva som nya botare och shamaner använder.

Den folkliga gamla metoden var att göra själsresor , nå de andra dimensionerna , som också genom dödsriket. När metoden inte riktigt fanns kvar utan på något sätt försvann då blev det andra metoder.

Ersättningen från de gamla metoderna blev årsgång , viss användning av de dödas ben , kyrkogårdsmull och likvatten.

Vad är det botarna söker nu som då?

Helt enkelt en touch från de dödas rike som gav/ ger dom stor kraft. Men det är också en form av nedbrytande destruktiva krafter i magin.

Om döden ej finns med ett sånt element så blir ju magin helt kraftlös.

Vi kom att kalla den ; Den vita magin och välsignelsebringande magin.

I nästa inlägg kommer det några exempel på hur vi kan kontakta de döda…

Årsgång

January 14, 2024

Några exempel på vad

January 29, 2024