Astrologin inom ockultisten!

På sanskrit heter Astrologi ” Jyoti Shastra” , som betyder ” läran om Ljuset”.

Denna bild visar hur ljuset söker de som söker ljuset.

Den främsta läran hos Magerna var fördold , men perserkungen Cyrus hade troligt gjort den till sin privata kult. Kultens namn : Zurvan , denna kult skymtar fram hos Hesekiel i bibeln i en form av en varelse, som består av Zodiakens fyra fasta tecken; Oxen; Lejonet; Örnen/ Skorpionen och vattumannen.

Dessa formar en bild av Tiden och / eller guden Zurvan. Zurvan är Magernas personliga gud från Balkh.

I Astrologin visas det kosmiska ljuset förändringar över tiden. Astralkroppen är ens personliga plan. Men på ett globalt är mundan astrologi som omfattas av jordens astralfält.

Korrespondenser mellan olika fenomen som tex kvinnans menstruation och månens kretslopp är = Astrologins lära. Denna lära innefattar också andra fenomen som Korresponderas med planeternas cykler.

Sammanhangsmässigt bör man lära sig att skilja på/ mellan synkronism utan innebörd och synkroniciteter som är meningsfulla sammanträffande.

Ingen astrolog tror på direktpåverkan mot människor från planeter. Denna allmänna uppfattningen är att det skulle fungerapha deras mekaniska världsuppfattning.

Istället är det ett fotonflux , ett ljusflöde som är stämda i olika ljustonarter. Som tex hos en regnbåge som bara är en del av det kosmiska ljuset.

Vissa människor kan känna av vissa frekvenser av höga ljustoner medans andra inte kan det. För ju grumligare astralkropp du har desto mindre ljusflux kan du ta till dig.

Den ockulta mästaren kan ta till sig hela ljustonskalan av ljusfluxet. Ljusfluxets flöde förändras kalejdoskopiskt av alla förändringar i vårt solsystem.

Fortsättning följer…

Nu är vi färdiga med ?

June 11, 2021