Årsgång

Är en annan metod som används av bla shamanerna.

Denna metod precis som utesittning så handlar det om att få insikt i det fördolda.

Och det är så också att årsgång är precis som utesittning att man bör följa lämplig miljö och generellt runt samma tidpunkter.

Skillnad mellan utesittning kontra årsgång att man gör precis som det låter. Att man går.

Jag tänker berätta ett exempel på hur fångar upp årsgångens väsen.

Tänk er en högtidskväll som tex julafton. Man går ner till sin källare. Vid klockslaget 00.00 då beger man sig till kyrkan. På vägen till kyrkan och när man är denna kyrka så tar man reda på vad nästa år kommer bära.

Om följande år blir ett bra år så kommer man att se små gubbar och dessa bär sädessäckar.

Om följande år kommer bli ett dåligt år ja då kommer man få se ledsna och utsvultna gubbar.

Detta skall fortsätta under samma tidpunkt och afton nästkommande 3 år.

När år 3 är igång då kommer man möta Gloson en gris med makalöst knivskarp rygg. Denna gris kommer att försöka springa mellan benen på de som är på väg till kyrkan. Elden slår ut från hennes mun. Och hennes mål är att sprätta upp dessa nattvandrare. Men man skall inte visa sin rädsla.

År 6 då kommer man möta en häst som frustar och gnäggar eld med stora lågor. Denna häst har en ryttare som håller två stavar i sin hand. Nattvandrarna skall ta stavarna från ryttaren och använda sin eld och se till att ryttaren får rök på sig. Dessa stavar kan man använda för att utföra trolldom. Ryttaren har ett namn och det är Oden.

När 9:e året är kommen då kommer man möta ett gäng tomtegubbar och då skall man slåss. Kommer man åt tomtarnas mössor då kommer man att få se djupt ner i jorden.

Under dessa år det 3:e , 6:e och det 9: e så kommer man få en glimt i sin framtid. Få insikt  och få kraft. Och detta för att nå bästa, största möjligheter för att få sin insikt i de fantastiska magins väsen.

Om man inte har möjlighet att gå till kyrkan då kan man göra sin årsgång till kultplatser och gamla gravplatser.

Det gäller också att hålla fokus på uthållighet för man måste utföra samma ritual alla dessa år för att nå resultat.

Avslutningsvis

January 13, 2024

Att ta visdom från de döda

January 28, 2024