Arcana 7 , vagnen ( Viljan) och Arcana 8 , styrkan ( Modet)!

Nu har vi kommit till viljan som innebär drivkraften att göra personlig karriär och inte tjäna gud eller sin präst. Utan nu tjäna sin fru eller man.

Livets mål bestäms av vilken funktionstyp som är den dominerande i ens liv. Tex fysiskt arbete, handel , skrivarbete eller nån form av konstnärskap.

Detta återses i Indien och de fyra kaster som finns där , målet säger något om vem vi är.

Arcana 8 , Styrkan ( Modet) !

Din förmåga att göra det omöjliga.

Detta kort visar kvinnan som tämjer ett lejon. Ovan för sig har hon symbolen för evigheten. Nu har människan fått sitt civilkurage och gör hen bemärkt , detta tar hen till en plats i evighetens ” Hall of fame”.

Det är hjälten eller hjältinna som gör det enda rätta utan att se eller tänka på konsekvenserna. En form av tapperhet. Nu är det första gången som människan lämnar sitt ego.

Det kan verka vara i ren desperation i ett befinnande i kris ,men pga av detta så öppnar sig hen utöver något än hen själv.

Ett ex på detta är när en kvinna föder ett barn så får hon förmågan i detta genom födseln och värna om sitt barn.

Detta innebär också att kvinnor till större del är mer mediala än män , män kan i viss mån vara förvånansvärt fega.