Arcana 4 Kejsaren ( Ambitionen) och Arcana 5 Översteprästen (Grupptillhörighet)!

Med Kejsaren som är Arcana 4 påbörjas utformningen av den egna ambitionen. Som att bygga hus , byar ,broar , olika projekt för att få stammen att större och bättre än andra byar. Eller annan liknelse mer i vår tid , när företag vill konkurrera bort sina rivaler.

Denna urkraft kan man se genom historiens alla diktatorer. Hitler som ville bygga huvudstaden Germania med stora monument och gigantiska byggnader. Eller Shi-huang-ti som byggde kinesiska muren. Storleken är extremt viktig för dessa personas.

Arcana 5 som har symboliken Översteprästen som ger ett djupt och symboliskt , som behövs inom tillhörighet. Detta vi kallar religion.

Men detta skall inte misstolkas med Gud/Sollogos tro utan det har inget med det att göra.

Allt är ett sätt att skapa känslomässig trygghet som tex genom riter och ceremonier. Djur känner av varandra genom doft , men nu sker ett igenkännande med gemensamma symboler.

Kyrkan i sig är ett fenomen på att skapa en stark gruppkänsla , till sin hjälp använder de rökelse, körer , orgelmusik ,glasmålningar och nattvardsvinet.

Har man en sådan stark gruppkänsla så kan man styra människan och få makt över den.

Viktigt att poängtera : detta är inget med andlighet att göra utan det ligger på en mycket mer primitiv nivå.