Arcana 2 (Självuppfattningen) och Arcana 3 !( Naturkänslan.)

From arcana 2 så påbörjas gestalten av självuppfattningen. Det är en prästinna som sitter mellan två frimurarekolonnerna , den ena är den svarta involutionen Boas och den vita evolutionen Jakin.

I sin famn har hon lagen ( Toran) ,vid hennes fötter finns det en månskära och den är symbol för utvecklingen av eterkroppen , en formgivande libido som är grunden till vår självbild.

Från början så formas denna ektoplasma av människan, troende av det egna jaget , men verkligheten är en annan : en summering av andras påverkan.

Arcana 3 representerar moder natur. Genom natur känslan så föds en religiositet fram , och denna är en föraning om andlig utveckling.

Med lockelse från naturen så lämnar vi stammen och familjen och dess trygghet.

I naturen så får vi en annan trygghet, en fysisk trygghet i förmågan att lita på att naturen är god.

Vi får en första känsla genom naturen att allt hänger ihop i ett sammanhang. Vårt öde styrs av Urd urmodern mot något större än oss själva.