Arcana 19 ; Solen (Själen)!

Horusbarnet som är befriat från religion och politik visar oss andra stadiet på den ockulta vägen.

Tidigare liv och kontakt med sin inre visdom som blivit och självständig individ , visar detta kort.

Den rena intuitionen där vi kan intregera från det vi burit med oss sedan tusentals år tillbaka har nu uppstått.

Som Platon sade ; kunskap är återerinring. Alltså vi har en hög grad upplysning och säger rätt saker vid rätt tillfällen.

Och nu är vi redan på Arcana 20 ; Domedagen ( Andedopet)!

Detta kort är över dramatiskt och överdrivet ,meningen är att visa uppståndelsen som vi också kallar ibland för uppstigandet. Dock är Detta felaktigt eftersom det inte innebär en rumslig upplevelse.

Det som genomströmmar vårt inre är som Apollons andedräkt ,Sollogos eld. Som vi vet så fick jesulärjungar detta andedop på pingsten. Det som de kallade : att det talades i tungor.

Det som skedde var integrationen mellan de olika liv de levt tidigare och genom minnen så kom de ihåg andras språk som de talat i I tidigare inkarnationer.

Idag så försöker kristna efterlikna och imitera detta fenomen men det lyckas inte för det verkliga är dopet i eld, medans vattendopet enbart är symboliskt.

All karma från tidigare liv är bortbränd av den kosmiska elden och man är nu upplyst. Och blivit en person som inte behöver återvända till vår jord.