Arcana 17; Stjärnan ( Ljuset)!

Vårt första steg till att bli en ljusbärare. Man kan kalla detta viktiga kort en vattendelare, en symbol för det klara sinnet som ljusbärare står för. Med detta kort påbörjades de fem stadierna på den ockulta vägen.

Den nakna och rena Psyche som häller visionens vatten i nuets källa.

Dock är detta kort omtvistat eftersom en del Ordens traditioner anser att detta är Venus , vår morgonstjärna men som samtidigt är Lucifer.

Sen finns det andra som anser att stjärnan är Sirius som vägleder oss i kosmos.

Men så är det inte utan detta är vår själs ljus som öppnar sig för oss genom det tredje ögat. Tänk dig celler i tallkottkörteln som aktiveras. Och stjärnan är vårt egna ljus som bebådar oss med vårt första möte med det högre självet.