Arcana 15 ; Djävulen ( Beroendet)!

Nu är vi på fjärde stadiets andliga väg ,på detta steg skall man göra av sig med sin inre apan ,den reptila sidan av oss, även som kvinna har man den. Denna sida innebär att man bara vill ha mer och mer men inte kunna ge tillbaka.

Många av oss älskar att bli älskade men kan ändå inte älska andra. Vi har vanor och ritualer och rutiner som vi agerar efter utan egentligen att inse detta. Och detta gör oss till förutsägbara personer/karaktärer.

Visst det kanske låter bra men i ett läge som kräver kraft av oss genom att kunna ändra sig till snabba förändringar och initiativ kraft för att agera och hantera verkligheten på nya sätt.

Vi är beroende av upprepning och i detta tvång utgör att vi fattar fel beslut. Att vi tex väljer fel partner. Vi vill ha något på vårt sätt men har inte förmågan till perspektiv byte.